Plánovací nástroj Fohhn Designer - zcela zdarma

10. 07. 2022

Důležitým nástrojem pro plánování vhodného umístění reprosoustav je software Fohhn Designer  který je dostupný  zcela zdarma, pro každého ,kdo se zaregistruje  do programu Fohhn Services.

Jedná se o Online aplikaci, která simuluje  přednes  konkrétních reprosoustav  Fohhn v definovaném prostoru, který si může uživatel snadno vytvořit, editovat a uložit pro pozdější náhled a tisk.

K dispozici je několik  demo lokací, kde si uživatel může nastavit různé parametry místnosti, jako např rozměry , stavební materiál zdí, podlah a stropů, vč. použitých akusticky pohltivých materiálů . Na základě toho provede aplikace výpočet a grafické zobrazení vyzařování konkrétních reprosoustav Fohhn v uživatelem definovaném prostoru. 

Odkaz na video v AJ:  https://www.youtube.com/watch?v=Ido0DxeOdaY

-->